Viidakkovekarat on pieni yksityinen päiväkoti keskellä Vistaa Paimiossa.
Toiminta alkoi syyskuussa 2006 Meijeritiellä. Vuonna 2012 toimintaa laajennettiin, kun päiväkodille saatiin lisätilaa samasta rakennuksesta.

 

Viidakkovekaroissa kunnioitetaan lasta yksilönä ja otetaan huomioon hänen tarpeensa ja ikätasonsa. Tämä näkyy erilaisuuden hyväksymisenä ja lapsen kuuntelemisena. Kaikkia lapsia kohdellaan samanarvoisesti kuitenkin huomioonottaen heidän erityistarpeensa. Pidämme myös tärkeänä arvona rehellisyyttä, joka näkyy lasten ja henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa, mutta myös suhteessa vanhempiin.

Aikuisten välinen vuorovaikutus on esimerkkinä toisten ihmisten kunnioittamisesta. Lapsia opetetaan arvostamaan toisia ihmisiä ja luontoa. Hän oppii suhtautumaan myönteisesti itseensä ja erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöihin. Lapsen itsetuntoa kehitetään kannustamalla häntä positiivisesti selviämään arkielämän toiminnoista itsenäisesti ikätasonsa mukaan. Lapsi oivaltaa asioita ja iloitsee onnistumisestaan.

Viidakkovekaroiden oppimiskäsityksen mukaan lapsi oppii toiminnan ja tutkimisen avulla vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Toiminnan pohjana ovat lapsen intressit ja mielenkiinnon kohteet. Lapsi saa tietoa arkielämän piiristä omien kokemusten ja tekemisten kautta. Aikuisen rooli on rakentaa virikkeellinen ympäristö, jossa hän ohjaa lasten toimintaa ja leikkiä. Viidakkovekaroissa me luomme yhdessä perheiden kanssa lapsen hyvinvointia edistävän ja turvallisen päiväkotiympäristön.

ĉ
Viidakkovekarat Päiväkoti,
28.9.2017 klo 10.16
Ċ
Viidakkovekarat Päiväkoti,
2.10.2018 klo 3.33