Päiväkodin arjessa lapsia luotsaavat kaksi lastentarhanopettajaa sekä neljä lähihoitajaa.


Tiitiäiset :  1- 3 vuotiaat

    Totuttelemme toimimaan ryhmänä, kodinomaisessa kannustavassa ympäristössä. Yksikön koko mahdollistaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja päivärytmien erilaiset muutokset.
    Retkeilemme ja liikumme lähiympäristössä viikoittain.
    
Seeprat: 3-6 vuotiaat

    Ryhmätaidoiltaan taitavampina, isot Viidakkovekarat tutustuvat ympäröivään kaupunkiin ja sen tarjoamiin liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksiin. Omissa ryhmätiloissa raikuu nauru ja tekemisen äänet