Minä ja meidän yhteisömme. 

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lapsen tulee oppia ymmärtämään omaa itseään ja vahvistaa positiivista minäkuvaa. Samalla lapsi oppii toimimaan ryhmässä ja huomioimaan muiden tarpeita. Päiväkodissamme on tärkeää, että jokainen lapsi tuntee itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi. Aikuiset rohkaisevat lasten itsensä ilmaisua ja tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä leikin ja yhteisten aktiviteettien avulla.

Kasvan, liikun ja kehityn

Lapsen kehitys ja kasvu on erittäin tärkeää varhaisvuosina. Meidän päiväkodissa kannustamme lasten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta. Lapsille tarjotaan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia päivän aikana ja huolehdimme siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus liikkua omalla tasollaan. Tavoitteenamme on tukea lasten terveitä elämäntapoja ja tarjota mahdollisuuksia kehittää motorisia taitoja. Retkeilemme viikoittain päiväkodin rajojen ulkopuolella lähimaastossa.

Ilmaisun monet muodot

Lapsen luovuuden ja ilmaisun kehittäminen on tärkeää päiväkodissa. Lasten annetaan ilmaista itseään monin tavoin, kuten piirtämällä, maalaamalla, laulamalla ja tarinoimalla. Pyrimme tarjoamaan monipuolisia välineitä ilmaisun tueksi ja kannustaa lasta löytämään itselleen sopivan ilmaisutapansa. Tavoitteenamme on luoda kannustava ilmapiiri, jossa lapsen itseilmaisu ja luovuus saavat kukoistaa.

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Lapsen tulee oppia ymmärtämään ympäristöään ja sen vaikutusta omaan elämäänsä. Meidän päiväkodissa rohkaisemme lasta tutkimaan ympäristöään monin tavoin, esimerkiksi luonnossa liikkumalla ja tutustumalla paikallisiin nähtävyyksiin. Aikuiset auttavat lasta ymmärtämään ympäristön merkityksen ja kannustavat lapsia toimimaan ympäristön hyväksi pienillä teoilla, kuten roskien keräämisellä ja kierrättämisellä.

Kielten rikas maailma

Tottumukset ja taidot, joita lapsi oppii varhaisvuosina, ovat erittäin tärkeitä koko elämän ajan. Kielellisten taitojen tukeminen seuraa lasta koko varhaiskasvatusajan läpi. Hyvät kielelliset taidot avaavat oven monipuoliseen kommunikointiin ja avartaa maailmankuvaa. Meidän päiväkodissa tuetaan lasten kielenoppimista laulujen, leikkien ja tarinoiden avulla. Tavoitteenamme on avata lasten silmät monikieliselle maailmalle ja antaa heille mahdollisuus kehittää kielellisiä taitojaan innostavalla ja hauskalla tavalla.

Soita